Najwyżej oceniane Kancelaria prawnicza w Polsce

Premium usługi prawnicze Gdynia? Swoją wiedzą na temat prawnych aspektów m.in. rozwodu i alimentów dzielimy się w poszczególnych zakładkach naszej strony internetowej. Zajmujemy się także sprawami z zakresu prawa cywilnego, w tym przede wszystkim o zasiedzenie. Nasza Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach karnych. Do każdej sprawy przygotowujemy precyzyjną strategię. Wspieramy Klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, a także przed Sądami Rejonowymi w Gdyni, Sopocie, Gdańsku i Wejherowie. Odkryć dodatkowy detale na tej stronie o adwokat gdynia.

Trzeba pamiętać, że wyrok w sprawie rozwodowej ponosi za sobą bardzo daleko idące konsekwencje. W wielu przypadkach dochodzi do obciążenia stron obowiązkiem alimentacyjnym na całe życie. Procesu rozwodowego w żadnym wypadku nie należy lekceważyć. Istotne jest, aby nad interesami stron czuwała osoba, która zajmuje się tego typu sprawami na co dzień. W szczególności wtedy, kiedy nasz przeciwnik procesowy korzysta z pomocy pełnomocnika. Adwokaci wiedzą, z jakich instrumentów procesowych korzystać, aby zabezpieczyć interesy swoich Klientów. Ta wiedza jest niezbędna zwłaszcza w obecnym stanie prawnym, w którym procesy sądowe są niezwykle sformalizowane. Bez wiedzy procesowej można przegrać sprawę pomimo tego, że w rzeczywistości ma się rację. Adwokat wie także kiedy złożyć odpowiedni wniosek procesowy i w jakim czasie należy to zrobić.

Musimy pamiętać, że utrata prawa własności nieruchomości przez właściciela i nabycie go przez nieuprawnionego samoistnego posiadacza następuje w wyniku bierności właściciela, który nie sprzeciwia się zasiedzeniu we właściwy sposób. Proces cywilny cechuje – zwłaszcza w sprawach o zasiedzenie – niezwykły formalizm. Podjęcie błędnych działań przeciwko zasiedzeniu nie przerwie biegu zasiedzenia. Ubezwłasnowolnienie następuje na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego. Właściwym do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu zamieszkuje osoba, która ma być ubezwłasnowolniona.

Renegocjowanie umów: Pandemia koronawirusa powoduje, że sytuacja na rynku staje się dramatyczna. Tylko w marcu tego roku 48 tysięcy przedsiębiorców zawiesiło prowadzenie działalności gospodarczej. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to konieczność renegocjacji bądź nawet rozwiązania umów zawartych z ich kontrahentami biznesowymi. W wielu przypadkach występuje również potrzeba rozwiązania umów najmu lokali usługowych.

Jak odnaleźć konta bankowe zmarłego? Od 1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe przepisy prawa bankowego. Obecnie wszystkie banki i SKOK’i muszą uczestniczyć w Centralnej Informacji o rachunkach bankowych, która jest prowadzona przez Krajową Izbę Rozliczeniową. System Centralnej Informacji o rachunkach umożliwia szybkie uzyskanie informacji o poszukiwanych kontach bankowych. Na stronie internetowej www.centralnainformacja.pl możemy poczytać o tym, jak działa ten system. Odkryć jeszcze detale na tej stronie o https://czaplewski-kancelaria.pl/.